"stránka likvidácia akciovej spoločnosti sa načítava..."

Spôsob likvidácie akciovej spoločnosti

Zabezpečíme legálnu likvidáciu akciovej spoločnosti v jednom kompletnom balíku. Pripravíme všetky potrebné dokumenty až po návrh na vykonanie zmien v obchodnom registri.

Likvidácia a.s. prevzatím a následnou likvidáciou alebo konkurz

  • formou notárskej zápisnice o právnom úkone musia byť vyhotovené obe zmluvy
  • zmluvy musia byť vyhotovené podľa smernice
  • súlad obsahu notárskej zápisnice vyhotovuje notár po dôkladnom preskúmaní všetkých prijatých uznesení
  • návrh zmluvy musí podľa obchodného zákonníka preskúmať nezávislý expert
  • nezávislého experta vymenúváva na návrh predstavenstva registrový súd, v obvode ktorého je spoločnosť zapísaná
  • vymenovaný expert musí byť nezávislý na všetkých zúčastnených spoločnostiach
  • súd môže vymenovať jedného alebo viacerých nezávislých expertov
  • o výsledkoch preskúmania návrhu vyhotoví nezávislý expert písomnú správu
  • nezávislý expert vyhotoví písomnú správu o výsledkoch preskúmania, prípadne ju vypracujú spoločne ak sú viacerí

Cena za likvidáciu vašej a.s.

Ponúkame Vám najrýchlejšiu a najjednoduchšiu formu likvidácie a.s. spôsobom prevzatia a následnej likvidácie alebo konkurzu. Vyžiadajte si ešte dnes vypracovanie cenovej ponuky.

vyžiadať cenovú ponuku

Objednávka

Individuálnu cenovú ponuku Vám zašleme po vyplnení nezáväznej online objednávky.

Vaše otázky zodpovie
Zavoláme Vám

Budeme Vás kontaktovať na Vaše telefónne číslo:
Nezáväzná objednávka vypracovania cenovej ponuky


Služby ponúkané na webovovej adrese spoločnosti www.ninja-sro.sk sú vždy poskytnuté podľa ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení. Všetky likvidácie cez ninja-sro.sk neobsahujú ani náznakom možnosť prevodu spoločnosti na osobu, ktorá prepožičia svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, a mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal reálny úmysel zmariť finálne riešenie ukončenia podnikania danej právnickej osoby likvidáciou.

26 hodnotení "likvidácia a.s." získali sme hodnotenie 4.61/5
©1995 - 2018 Ninja-sro.sk | Legálna likvidácia sro
používanie cookies