"stránka profilu Mgr. Daniel Švec na doméne Ninja-sro.sk sa načítava..."

Mgr. Daniel Švec

Mgr. Daniel Švec

Daniel Švec, business account manager

Vážený klient, volám sa Daniel Švec a v našej spoločnosti zastupujem projekt Ninja-sro.sk na úrovni business account manažéra.

Mám na starosti prvý kontakt so zákazníkmi a sprevádzam ich až do úspešného konca likvidácie spoločnosti. Spracovávam podklady a jednotlivé dokumenty, ktoré právne zastrešuje kolega JUDr. Ján Bačár. Na ekonomické náležitosti dohliada zas naša šikovná ekonómka Ing. Marcela Lipová, PhD.

Finálne podanie návrhu na zápis zmien na príslušný obchodný register, zväčša ukončuje úspešný proces likvidácie danej spoločnosti a po úhrade služieb aj kontakt s naším cenným klientom.

Všetkým klientom ponúkame bezplatné odborné poradenstvo ako po stránke právnej, tak aj účtovnej.

Právne úkony 35%
35% Complete
Ekonomické poradenstvo 60%
60% Complete
Business zastúpenie 100%
100% Complete

Obchodní partneri povedali

Neváhajte ma kontaktovať

+421 949 768 378 daniel.svec@ninja-sro.sk